Siuvimo mašinos, reikmenys

PREKIŲ KATEGORIJOS

Garantinis prekių aptarnavimas ir prekių grąžinimas

Garantinis prekių aptarnavimas ir prekių grąžinimas

Kiekvienos Siuvimoreikmenys.lt parduodamos prekės pagrindinės savybės bendrai nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. Tam tikroms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminai ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose bei detalizuojami garantiniame talone ar PVM sąskaitoje faktūroje.

Prekes garantiniam aptarnavimui pristatykite į Siuvimoreikmenys.lt garantinio aptarnavimo punktus.

Garantinio aptarnavimo teikimo metu dėl gamintojo kaltės atsiradę gedimai šalinami per šiuos terminus: 14-21 dienų nuo prekės perdavimo garantinį aptarnavimą atliekančiam servisui arba per 45 dienas, jei garantiniam remontui atlikti būtina detalė turi būti pristatyta iš užsienio. Visais atvejais garantinį aptarnavimą siekiama atlikti per kuo trumpesnį laiką.

Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo vartotojų teisių, kurias įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

Atskirų prekių kategorijų atžvilgiu mes taikome atskirus garantinius įsipareigojimus

Juridiniams asmenims taikoma 6 mėnesių garantija prekėms, kurių garantinis laikotarpis fiziniams asmenims yra ilgesnis nei 6 mėnesiai.

Pristatant prekę į garantinį centrą, būtina pateikti visus gamintojo prie prekės pridėtus dokumentus, prekės pirkimo dokumentą (Pvm sąskaitą faktūrą), kuri kartu yra ir prekės garantinis talonas ar garantinį taloną.

Pageidautina, kad prekę garantiniam aptarnavimui Pirkėjas pristatytų į garantinį centrą pilnos komplektacijos ir originalioje pakuotėje. Bet kuriuo atveju prekę būtina pristatyti tokios komplektacijos, kad ją būtų galima įjungti (turi būti pateikiama prekė ir jos maitinimo šaltinis).

 

Atkreipiame dėmesį, kad:

visas išlaidas, susijusias su prekės transportavimu į garantinį centrą ir iš jo, apmoka Pirkėjas;

suremontuotoms arba pakeistoms prekėms garantijos sąlygos galioja likusį garantijos laiką;

informacijai, esančiai informacijos nešikliuose, garantija netaikoma. Išlaidos dėl duomenų praradimo ar atstatymo nepadengiamos;

gamintojo garantija netaikoma natūraliai susidėvinčioms prekių dalims;

šviestuvams garantija taikoma tik tuo atveju, kai juos sumontuoja atitinkamą kvalifikaciją turintis elektros prietaisų specialistas;

kokybiškų surinktų šviestuvų grąžinti negalima.

Kokybiškų kompiuterių programų, jei pažeidėte pakuotės apsaugas, grąžinti negalima.

Elektros ir šildymo prietaisai
Visoms šioms prekėms suteikiama gamintojo garantija, kurios terminus ir kitas sąlygas rasite tokių prekių aprašymuose bei garantiniuose talonuose. Prekės gamintojo garantiniai įsipareigojimai galioja tik tuo atveju, jei nepažeistos prekės eksploatavimo sąlygos, kurios nurodytos garantiniame talone ir prekės naudojimo instrukcijoje. Norėdami išvengti nesusipratimų, primygtinai prašome Jūsų atidžiai perskaityti prekės eksploatavimo instrukciją, garantinių įsipareigojimų ir nemokamo serviso aptarnavimo sąlygas. 

Kokybiški elektros prietaisai gali būti grąžinami tik per teisės aktuose bei mūsų Pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodytą terminą ir tik laikantis Taisyklių 11 punkte nurodytų reikalavimų. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmokate Jūs. 

Tuo atveju, jei nusipirkę vieną iš šių prekių, pastebėjote, kad ji yra nekokybiška, Jūs turite teisę grąžinti tokią prekę mums per prekės garantiniame talone nurodytą terminą. Tokiu atveju netinkamos kokybės prekė nemokamai pakeičiama į kokybišką prekę arba Jums grąžinami sumokėti pinigai. Kokybiškos elektronikos ir buitinės technikos prekės gali būti grąžinamos tik per teisės aktuose bei mūsų Pirkimo-pardavimo taisyklėse nurodytą terminą ir tik laikantis Taisyklių 11 punkte nurodytų reikalavimų. Šiuo atveju prekės grąžinimo išlaidas apmokate Jūs.

 

 

Vadovaudamiesi Atliekų tvarkymo įstatymu Nr. VIII-787 , INFORMUOJAME, kad Elektros ir elektroninėje įrangoje (EEĮ) yra pavojingų medžiagų, kurios kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai, todėl nebetinkami naudoti šie gaminiai negali būti išmetami kartu su komunalinėmis atliekomis. Įsigydami elektros ar elektronikos gaminį siuvimoreikmenys.lt elektroninėje parduotuvėje, į mūsų prekių atsiėmimo centrą galite atnešti tokios pačios rūšies nebetinkamą naudoti gaminį.

Norėdami atiduoti netinkamą naudoti EEĮ gaminį, prašome kreiptis į aptarnaujantį personalą, kuris Jums nurodys specialiai šioms atliekoms skirtas talpas. Mūsų įmonė bendradarbiauja su pavojingas atliekas tvarkančia įmone, kuriai reguliariai perduodame surinktas pavojingas atliekas. Todėl galite būti tikri, jog Jūsų atiduotos atliekos bus saugiai ir tinkamai sutvarkytos.