Siuvimo mašinos, reikmenys

PREKIŲ KATEGORIJOS

Pavyzdinė sutaries atsisakymo forma

 

PAVYZDINĖ NUOTOLINĖS SUTARTIES AR NE PREKYBOS PATALPOSE SUDARYTOS SUTARTIES

ATSISAKYMO FORMA

(Šią formą užpildyti ir grąžinti tik tada, jei norite atsisakyti sutarties)

– UAB „VERBESTA“, įregistruotai ir veikiančiai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 225699670, veikianti adresu

Švitrigailos g. 29, LT-03029Vilnius

– Aš pranešu, kad atsisakau pirkimo–pardavimo sutarties, sudarytos 201__m. _____________________ mėn. ____d.

– Sutarties (arba sąskaitos ) Nr. _____________________________________________________________________

– Dėl šių prekių __________________________________________________________________________________

– Gautų [gavimo data],

– Pirkėjo vardas, pavardė,

– Pirkėjo adresas,

– Pirkėjo parašas (tik jei ši forma pateikiama popierine forma) ______________________________________________

– Dokumento pildymo data.

Teisė atsisakyti sutarties

Jūs turite teisę atsisakyti šios sutarties per 14 dienų nenurodydamas jokios priežasties.

Sutarties atsisakymo laikotarpis baigsis po 14 dienų nuo dienos, kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna prekę, arba

kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę prekę – jei sudaroma sutartis, pagal kurią Pirkėjas vienu užsakymu

užsako daugiau negu vieną prekę ir jos pristatomos atskirai, arba kurią Jūs gaunate ar Jūsų nurodytas asmuo, išskyrus vežėją, gauna paskutinę

partiją ar dalį – jei sudaroma sutartis, pagal kurią prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis.

Norėdamas pasinaudoti teise atsisakyti šios sutarties Jūs turite pranešti UAB „VERBESTA“, įregistruotai ir veikiančiai pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, registracijos Nr. 225699670, veikianti adresu

Švitrigailos g. 29, LT-03029Vilnius, internetinis adresas Siuvimoreikmenys.lt,

info@siuvimoreikmenys.lt apie savo sprendimą atsisakyti šios sutarties pateikdamas nedviprasmišką pareiškimą (pvz., paštu, faksu ar elektroniniu laišku).

Galite pasinaudoti pridedama pavyzdine forma, bet tai nėra privaloma. Jūs taip pat galite elektroniniu būdu užpildyti ir pateikti pavyzdinę

sutarties atsisakymo formą ar bet kokį kitą nedviprasmišką pareiškimą mūsų interneto svetainėje info@siuvimoreikmenys.lt. Jei pasinaudojote šia

galimybe, mes nedelsdami atsiųsime Jums patvariąja laikmena (pvz., elektroniniu paštu) patvirtinimą, kad esame gavę tokį sutarties atsisakymą.

Kad būtų laikomasi atsisakymo termino, pakanka, jog Jūs nusiųstumėte pranešimą apie tai, kad pasinaudojate savo teise atsisakyti šios sutarties

prieš pasibaigiant atsisakymo laikotarpiui.

Sutarties atsisakymo pasekmės yra nurodytos Prekų pirkimo- pardavimo elektroninėje parduotuvėje siuvimoreikmenys.lt taisyklėse. 

 

 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/dad7f330d05511e3a8ded1a0f5aff0a9